Filter prírubový D71

Prírubový filter D71-117-616 alebo D71-117-540 sa používaj k zachytávaniu mechanických nečistôt, ktoré môže obsahovať pracovná tekutina. Filter zabezpečuje správnu funkciu pridružených armatúr alebo prístrojov. Prevádzkovou látkou môže byť voda, olej, vzduch, vodná para a neagresívne kvapaliny a plyny. Pre čistenie je na veku umiestnená vypúšťacia zátka. Filter je nutné montovať do potrubia
tak, aby vypúšťacia zátka smerovala nadol. Ak je médium para zátka má smerovať do boku.


DN15 – DN400

PN16 – PN40

Kategórií: Značky: , , , ,