Kanalizačná šachta

Kanalizačné šachty slúžia na sprístupnenie systému stokových sietí a kanalizačných prípojok. Sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej a povrchových vôd samospádom alebo príležitostne pri nízkom pretlaku. Zložené sú z viacerých variabilných betónových dielcov.  Dielce sú určené na zabudovanie pod úroveň terénu. Široký sortiment dielcov – šachtové dná, skruže, zákrytové dosky, kónusy, vyrovnávacie prstence.


Rozmery : DN800, DN1000, DN1500


Katalóg produktov

Kanalizačná šachta DN800

Kanalizačná šachta DN1000

Kanalizačná šachta DN1500