Poklop hydrantový VODA

Vodárenské poklopy hydrantové zabezpečujú prístup k ovládaniu podzemného hydrantu a ochranu pred zasypaním alebo poškodením. Sú určené pre podzemné hydranty DN80 a DN100. Viečko je označené písmenom H alebo nápisom HYDRANT.  Dodávame v liatinovom alebo kompozitnom prevedení.


Poklop hydrantový liatinový VODA

Poklop hydrantový kompozit VODA 

Poklop hydrantový liatinový VODA DN100

Kategórií: