Uličný vpust

Uličné vpusty sú určené na stavbu objektov na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z pozemných komunikácií, alebo z iných verejných priestranstiev do stokovej siete. Betónové diely sú určené na zabudovanie pod úroveň terénu. Jednoduché a účelné riešenie konštrukcie týchto prvkov vrátane sofistikovaného zápachového uzáveru, zaručuje optimálnu montáž, ale predovšetkým bezproblémovú prevádzku vrátane čistenia zápachových uzáverov. Vpusť pozostáva z viacerých betónových prvkov a rôznych výšok, čo umožňuje jednoducho sa prispôsobiť podmienkam stavby.


Rozmer : DN450 alebo DN500


Katalóg produktov

Uličný vpust DN450

Uličný vpust DN500