Rozvody chladenia - Kostolné Kračany 2023

Dodávka oceľového potrubia a priemyselných armatúr na vnútorné rozvody chladenia.


Výmena nadzemných hydrantov DN150 - logistické centrum Senec
2023

Výmena nadzemných hydrantov DN150 v systéme areálového požiarneho vodovodu.

Čerešne 3, Bratislava - Dúbravka
2021 - 2022

Dodávka materiálu a montáž areálového vodovodu, požiarneho vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie.

Rekonštrukcia vodovodu DN600, Vrbové
2023

Dodávka vodárenských armatúr a tvaroviek v dimenziách DN80 až DN600.

Malé tŕnie, Vinosady
2020

Dodávka materiálu a montáž areálového a verejného vodovodu z tvárnej liatiny DN100, vystrojenie vodomerných šachiet, osadenie podzemných hydrantov a montáž ostrého prepoja DN500.

Kaufland, Pezinok
2016

Dodávka liatinového potrubia, tvaroviek a armatúr DN500 a DN800 na prekládku vodovodu.

Žitná ulica, Bratislava - Rača
2022

Dodávka a montáž liatinového potrubia a armatúr pri rekonštrukcii vodovodu DN600 a vodomernej šachty.

Sad Janka Kráľa, Bratislava - Petržalka
2023

Dodávka liatinového potrubia na haváriu vodovodu DN800 pre BVS.

Dombale, Ivanka pri Dunaji
2022

Dodávka materiálu a montáž vodovodu z tvárnej liatiny DN300 a splaškovej kanalizácie.

Orvište, Piešťany
2020

Dodávka HDPE potrubia a tvaroviek d630, zapožičanie zariadenia na tupé zváranie s kompletným príslušenstvom.

OMNIA, Bratislava
2020 - 2021

Dodávka materiálu a montáž vnútorných rozvodoch ZTI, požiarneho vodovodu s osadením nadzemných a podzemných hydrantov, verejného vodovu, splaškovej a dažďovej kanalizácie.

Koliba Vtáčnik, Bratislava
2017

Dodávka liatinového potrubia a tvaroviek DN1000.