PP tvarovky korugované

PP korugované kanalizačné tvarovky slúžia na spájanie rúr alebo kanalizačných vetiev a na usmernenie toku odpadovej vody do zberných miest. Sú určené len pre korugované potrubia, okrem špeciálnych prechodových tvaroviek, s ktorými je možné prepojiť hladký kanalizačný systém s korugovaným.


Rozmer : DN160 – DN1000

PP tvarovky korugované

Koleno (15°, 30°, 45°, 87°)

Odbočka (45°, 87°)

Presuvka

Redukcia

Zátka

Viečko

Prechod PP korug/PVC hladká rúra

Prechod PP korug/PVC hrdlo

Dvojhrdlová spojka

Tesniaci krúžok