Bezpečnostné armatúry

Priamo ovládané uzávery sú vhodné na otváranie a zatváranie prietoku plynných médií v potrubí, najmä ako palivové ventily alebo bezpečnostné uzávery pre plynové zariadenia.

Nepriamo ovládané uzávery nie sú priamo ovládané cievkou. Membrána uzáverov je ovládaná tlakom prúdiaceho plynu. Sú určené na ovládanie toku plynných médií potrubím.  Sú vhodné najmä ako núdzové uzatváracie ventily pred kotolňami.

Príslušenstvo – obtok k BAP, reléový indikátor polohy, konektor s LED diódou, ovládací panel


Viac informácií o týchto produktoch získate u jedného z našich obchodných zástupcov.