Domové regulačné zostavy

DRZ je regulačná zostava na regulovanie pretlaku zemného plynu s najvyšším vstupným pretlakom do 0,4 MPa na výstupný pretlak 2 – 30 kPa. Pri výrobe DRZ sú použité len kvalitné a certifikované komponenty, ktoré zaručujú vysoký štandard a vysokú úžitkovú hodnotu výrobkov. Dodávame DRZ pre jeden, dva alebo aj viacero plynomerov.

STL – skrinka s regulátorom

NTL – skrinka bez regulátora


Viac informácií o týchto produktoch získate u jedného z našich obchodných zástupcov.