Liatinové potrubie PAM

Spoločnosť Saint-Gobain PAM dodáva potrubia z tvárnej liatiny po celom svete a zabezpečuje dopravu vody zo zdrojov na úpravy a ďalej na miesta konečnej spotreby. Naše riešenie je vhodné pre všetky typy vôd a pokrývajú celý cyklus prepravy vody, od gravitačného zásobovania, filtrácie povrchových a podzemných vôd, odsoľovania morskej vody až po spracovanie a skladovanie a následnú distribúciu spotrebiteľov a priemyselným objektom. Potrubia od spoločnosti PAM sú vďaka širokej ponuke úprav vhodné pre všetky tipy vôd : pitná voda, surová voda, mäkká a agresívna voda ale aj pre agresívne zeminy.


Katalóg produkutov

Potrubie pre pitnú vodu

Potrubie pre surovú vodu

Potrubie pre mäkkú a agresívnu vodu

Potrubie pre agresívnu zeminu

Kategórií: