HDPE a LDPE potrubie

HDPE polyetylénové potrubie sa využíva najmä na rozvody pitnej vody, technologických kvapalín a splaškových vôd no ma využitie aj pri rozvodoch závlah a vďaka vysokej odolnosti voči agresívnym látkam sa používa aj ako ochranné potrubie alebo káblová chránička. Je ekologicky neutrálne a úplne fyziologicky nezávadné. Štandardne v ponuke PN10 a PN16 na vyžiadanie aj iná tlaková trieda.

Vonkajší priemer : d 20 – d 1200

Tlaková trieda : PN6 – PN25

Dĺžka : 100m náviny

6m, 12m tyče


HDPE RC potrubie je z materiálu PE 100 RC, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a rýchlemu i pomalému šíreniu trhlín. Potrubia HDPE PE 100 RC umožňujú dosiahnuť zvýšenie úžitkových vlastností inžinierskych sietí pri súčasnom znížení nákladov. Umožňuje pokládku bez použitia pieskového lôžka. Odporúčajú sa aj pre bezvýkopové technológie, tiež ako ochranné potrubia pre silové a technické káble vo vnútri a mimo budov.

Vonkajší priemer : d 20 – d 1200

Tlaková trieda : PN6 – PN25

Dĺžka : 100m náviny

6m, 12m tyče


LDPE potrubie z rozvetveného polyetylénu (LDPE) sa odporúča využívať vo vodárenstve na výstavbu vodovodných prípojok, v poľnohospodárstve na budovanie závlah, pri budovaní tlakových kanalizácií alebo na špeciálne účely pri použití chemických agresívnych médií. Potrubia LDPE vykazujú vysoký koeficient tepelnej rozťažnosti 2,0 – 2,3 x 10 -4 mm / m°C. Znamená to, že zvyšovaním teploty dochádza k zväčšovaniu dĺžky potrubia a naopak, znižovaním teploty sa jeho dĺžka zmenšuje.

Vonkajší priemer : d 20 – d 63

Tlaková trieda : PN10

Dĺžka :  50m, 100m , 150m, 200m náviny

Kategórií: Značky: , , , ,