HDPE a LDPE

HDPE polyetylénové rúry z PE sa využívajú najmä na rozvody pitnej vody, technologických kvapalín a splaškových vôd no majú využitie aj pri rozvodoch závlah a vďaka vysokej odolnosti voči agresívnym látkam sa používajú aj ako ochranné rúry alebo káblové chráničky. Sú ekologicky neutrálne a úplne fyziologicky nezávadné. Vyrábajú sa v pevnostných triedach 0,6, 1,0 a 1,6 MPa (PN 6, PN 10 a PN 16).

d20 – d1200

PN6 – PN25

– 100m náviny

– 6m, 12m tyče

 

HDPE RC potrubie je z materiálu PE 100 RC, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a rýchlemu i pomalému šíreniu trhlín. Potrubia HDPE PE 100 RC umožňujú dosiahnuť zvýšenie úžitkových vlastností inžinierskych sietí pri súčasnom znížení nákladov. Umožňuje pokládku bez použitia pieskového lôžka. Odporúčajú sa aj pre bezvýkopové technológie, tiež ako ochranné potrubia pre silové a technické káble vo vnútri a mimo budov.

d20 – d1200

PN6 – PN25

– 100m náviny

– 6m, 12m tyče

 

LDPE potrubia z rozvetveného polyetylénu (LDPE) sa odporúča využívať vo vodárenstve na výstavbu vodovodných prípojok, v poľnohospodárstve na budovanie závlah, pri budovaní tlakových kanalizácií alebo na špeciálne účely pri použití chemických agresívnych médií. Potrubia LDPE vykazujú vysoký koeficient tepelnej rozťažnosti 2,0 – 2,3 x 10 -4 mm / m°C. Znamená to, že zvyšovaním teploty dochádza k zväčšovaniu dĺžky potrubia a naopak, znižovaním teploty sa jeho dĺžka zmenšuje.

d20 – d63

PN10

– 50m, 100m , 150m, 200m náviny

Kategórie: