Nadzemný hydrant HAWLE

Nadzemné hydranty HAWLE sú značkou kvality. Výrobky jedného z najvýznamnejších dodávateľov armatúr a príslušenstva vo vodárenskom a plynárenskom odvetví s vysokou technickou úrovňou a špičkovou kvalitou.

Spoľahlivá a robustná konštrukcia

Použitie vysokoakostných materiálov

Vysoká ochrana proti korózii a UV žiareniu

Vysoké hodnoty prietoku

Vyhotovenie a počet odbočiek podľa požiadaviek zákazníka


Katalóg produktov 

Nadzemné hydranty HAWLE

Kategórií: