Nerezový opravný pás IVE TECH

Objímky IVE slúžia na spoľahlivé a rýchle spojenie alebo opravenie potrubí všetkých rozmerov a materiálov. Veľkou prednosťou objímky je jej nízka váha vyplývajúca z konštrukčného riešenia upínacieho systému, ktorý zároveň umožňuje použiť objímku do miest s minimálnym pracovným priestorom. Dá sa nimi opraviť otvory a praskliny, vrátane priečnych lomov a dajú sa použiť aj na spojenie dvoch potrubí. Médiom v opravenom potrubí môže byť voda, pára i ropné látky.


IVE STANDARD / IVE PLUS

– pre opravu alebo spojenie potrubí všetkých rozmerov a materiálov

DN40 – DN2500

 

IVE DOUBLE / TRIPLE

– pre opravu väčších alebo pozdĺžnych prasklín

DN40 – DN2500

 

IVE FLEX

– flexibilná spojka pre vyosené potrubia, zaistenie spojov alebo opravu zvarov

DN80 – DN400

 

IVE MINI

– opravná spona pre opravu menších dimenzií

DN15 (1/2″) – DN50 (2″)


Katalóg produktov a rozmerov

Produkty

Rozmery

 

Kategórie:

Popis

Objímky IVE slúžia na spoľahlivé a rýchle spojenie alebo opravenie potrubí všetkých rozmerov a materiálov.