Oceľové predizolované potrubie

Oceľové predizolované potrubie má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch. Primárne a sekundárne rozvody tepla, bezkanálové teplovody, spiro potrubie, teplárne, dodávatelia tepla, priemyselné areály, dopojenie bioplynových staníc, obnoviteľné zdroje energií, bioplynové stanice. Rozsah teplôt je -2°C až 150°C a pracovný tlak maximálne 25 bar. 

Hlavné odvetvia použitia : vykurovanie, kotolne, teplá a termálna voda, horúcovody.


Priemer : DN20 – DN800

Dĺžka : 6m, 12m tyče


Katalóg produktov 

Predizolované oceľové potrubie