Rúra bralenová

Rúra bralenová je oceľová rúra s PE izoláciou, ktorá sa využíva predovšetkým na rozvody plynov a kvapalín. V plynárenskom priemysle sa vyžívajú na rozvody zemného plynu a propán-butánu.

Vonkajší priemer : d 26,9 – d 88,9

Hrúbka steny : 2,35 mm – 3,65 mm

Dĺžka : 6m tyče

Kategórií: Značky: , , ,