Poistný ventil P16

Poistný ventil P16-217-616 alebo P16-217-540 sa využíva ako bezpečnostný orgán určený k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku, pre vodu, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny. Ventil je v plynotesnom prevedení s nadzdvihovacou pákou pre preskúšanie činnosti za prevádzky. Poistné ventily nemajú ovládanie, fungujú samočinne. Pokiaľ poistný ventil odpúšťa do protitlaku, môže byť strata max. 25% z otváracieho tlaku. Tlaková strata vo výstupnom potrubí môže byť max.10% z otváracieho tlaku.

V prevedení PN16 0°C až 200°C s maximálnym pretlakom 1,6 MPa a rozsahom nastaviteľnosti otváracieho pretlaku od 0,03 MPa do 1,6 MPa.

V prevedení PN40 -10°C až +300°C s maximálnym pretlakom 4 MPa a rozsahom nastaviteľnosti otváracieho tlaku od 0,03 MPa do 4 MPa.


DN25 – DN125

PN16 – PN40


 

Kategórií: Značky: , ,