Spätný ventil Z16

Spätný ventil Z16-117-616 alebo Z16-117-540 sa používa ako samočinný orgán zamedzujúci spätnému prúdeniu pracovného média. Ventil je vhodný pre využitie v oblasti vodného hospodárstva, rozvodov vody, pary, vzduchu a plynu a vzduchotechniky. Pri spätnom ventile tohto typu nie je možné zaručiť tesnosť ako u uzatváracieho ventilu a preto je potreba v prípade požiadavky tesnosti do potrubia zaradiť aj ventil uzatvárací. Ventil je ovládaný samočinne tlakom pracovnej látky na kuželku, ktorá svojim pohybom zabraňuje spätnému prúdeniu a rázom pracovnej látky. V prevedení PN16 do 300°C alebo PN40 do 425°C.


DN15 – DN150

PN16 – PN40


 

Kategórií: Značky: , ,