Ventil s regulačnou kuželkou V41

Ventil V41-111-616 alebo V41-111-540 slúži ako regulačná armatúra pre vodu, neagresívne kvapaliny, paru, olej a plyny. Pri ventile tohto typu nie je možné zaručiť tesnosť ako u klasického uzatváracieho ventilu, a preto v prípade požiadavky tesnosti je potrebné zaradiť do potrubia aj ventil uzatvárací. Ventil v prevedení s ručným koliesko je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia s ohľadom na smer prúdenia. Ventil ovládaný servomotorom sa doporučuje montovať do vodorovného potrubia so servomotorom hore nad ventilom. V prevedení PN16 do 200°C alebo PN40 do 400°C.


DN15 – DN150
PN16 – PN40

Ovládanie : ručné koliesko, servopohon


Kategórií: Značky: , , ,