HDPE

HDPE polyetylénové rúry z PE sa využívajú najmä na rozvody pitnej vody, technologických kvapalín a splaškových vôd no majú využitie aj pri rozvodoch závlah a vďaka vysokej odolnosti voči agresívnym látkam sa používajú aj ako ochranné rúry alebo káblové chráničky. Sú ekologicky neutrálne a úplne fyziologicky nezávadné. Štandardne v ponuke PN10 a PN16. Kanalizačné potrubie HDPE je označené hnedým pozdĺžnym pásikom.

HDPE RC potrubie je z materiálu PE 100 RC, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a rýchlemu i pomalému šíreniu trhlín. Potrubia HDPE PE 100 RC umožňujú dosiahnuť zvýšenie úžitkových vlastností inžinierskych sietí pri súčasnom znížení nákladov. Umožňuje pokládku bez použitia pieskového lôžka. Odporúčajú sa aj pre bezvýkopové technológie, tiež ako ochranné potrubia pre silové a technické káble vo vnútri a mimo budov. Kanalizačné potrubie HDPE RC je označené hnedým pozdĺžnym pásikom.

Vonkajší priemer : d 32 – d 500

Tlaková trieda : PN10 – PN16

Dĺžka : 100m náviny

6m, 12m tyče