Tesniaci prechod LINK SEAL

Tesniace prechody LINK SEAL slúžia na utesnenie potrubia a káblov v chráničkách a vŕtaných otvoroch s tlakovou odolnosťou do 5 bar. Taktiež sa využívajú ako ochrana proti prenikaniu vlhkosti, šíreniu ohňa, úniku kvapalín, plynov, tepla a prenosu vibrácií, hluku alebo elektrického náboja. Link Seal tesniaci prechod sa vyznačuje vysokou teplotnou odolnosťou a to v rozmedzí –40°C až +80°C pre štandardné vyhotovenie a -55°C až +204°C pre špeciálne vyhotovenie spĺňajúce protipožiarnu ochranu.


Pre viac informácií a výber vhodného tesniaceho prechodu neváhajte kontaktovať jedného z našich obchodných zástupcov.

Kategórií: Značky: , ,