Orientačné stĺpiky

Orientačné stĺpiky slúžia na označenie polohy, miesta, smeru trasy vodovodu, kanalizácie, plynovou alebo hydrantu. K stĺpikom sa bežne dodáva príslušenstvo v podobe označovacích tabuliek a betónových pätiek.


Stĺpik voda (modro-biely)

Stĺpik plyn (oranžovo-čierny)

Stĺpik kanalizácia (hnedo-biely)

Stĺpik hydrant (červený s označovacou tabuľkou) 

 

Tabuľka voda (modrá)

Tabuľka plyn (oranžová)

Tabuľka kanalizácia (hnedá)

Tabuľka hydrant (červená)